Джерело творчості 2020 - Шнуренко А.І.

ПОСИЛАННЯ НА МАТЕРІАЛИ

(дивитися тут ↑)

 

Характеристика професійної педагогічної діяльності

Шнуренко Альони Іванівни,

керівника зразкового художнього колективу

ансамблю сучасної української пісні «Лілея» та

ансамблю бандуристів «Барвиband»

Позашкільного навчального закладу

«Центр творчості дітей та юнацтва Олександрівського району»

 Запорізької міської ради Запорізької області

Шнуренко Альони Іванівни

 

img

Загальні відомості: Шнуренко Альона Іванівна (20.06.1979 року народження) керівник «Зразкового художнього колективу» ансамблю сучасної української пісні «Лілея» та ансамблю бандуристів «Барвиband» Позашкільного навчального закладу  «Центр творчості дітей та юнацтва Олександрівського району» Запорізької міської ради Запорізької області.

Освіта: вища, закінчила Харківську державну академію культури і мистецтв у 2004 році, спеціальність «викладач, артист оркестру (ансамблю), диригент оркестру народних інструментів».

З 02.09.2002 року працює у Позашкільному навчальному закладі «Центр творчості дітей та юнацтва Олександрівського району» Запорізької міської ради Запорізької області. У 2012 році педагогу присвоєно педагогічне звання «керівник гуртка-методист».

Тема досвіду: «Створення продуктивного поля особистісного зростання вихованців  засобами музичного мистецтва в умовах сьогодення».

Обгрунтування актуальності досвіду. За характером діяльності досвід є дослідницьким,  за інноваційним потенціалом – комбінаторним, оскільки зміст  занять у ансамблях відкриває для кожного з вихованців простір для розвитку ініціативності і самостійності, формує соціально-педагогічні умови для розвитку пізнавальних, практичних, соціальних, творчих компетентностей та інтелектуальних здібностей вихованців, зокрема, їхньої художньої уяви.

Актуальність обраної теми полягає в тому, що в процесі  роботи  над формуванням   особистості  та розвитком компетентностей дитини  засобами  музичного  мистецтва можна розв`язати цілу низку  важливих на даний час завдань, а саме:

 • органічне залучення вихованців до світу музичного мистецтва, розвиток мотивації музично-естетичної та творчої діяльності;
 • формування музичного (інтонаційного, образного, творчого) мислення дітей, розвиток особистісно-ціннісного ставлення до музичного мистецтва;
 • формування художньої компетентності у різних видах музично-творчої діяльності, оволодіння знаннями, уміннями та навичками у галузі музичного мистецтва;
 • розвиток емоційно-чуттєвої сфери особистості, загальнонавчальних, музично-творчих здібностей через участь у сприйнятті, розумінні та виконанні музики;
 • створення умов для художньо-творчої самореалізації дітей;
 • формування гуманістичних ціннісних орієнтацій елементами літературного, живописного, хореографічного та інших видів мистецтв.

Інноваційні підходи до організації освітньої діяльності. Робота в колективах направлена на збереження та пропаганду української пісні, виявлення та розвиток творчого потенціалу обдарованої молоді, патріотичне та духовне виховання мешканців м. Запоріжжя. Моделювання професійних життєвих ситуацій вчать дитину знаходити оптимальні способи досягати поставленої мети, орієнтуватися у світі духовних цінностей, вирішувати проблеми реалізації соціальних ролей, професійного вибору. Це надихнуло Альону Іванівну на впровадження в свою діяльність унікальної методики та новизни як використання синергії вокалу та гри на бандурі.  Кожне заняття в колективах – це маленький творчий процес, до якого педагог підходить комплексно, враховуючи роботу з вокальної підготовки, підготовки з сольфеджіо, сценічної майстерності та  хореографії. Хоча більшу частину заняття Шнуренко А.І. віддає вокальній підготовці, зокрема роботі над постановкою голосу, співацьким диханням, роботою над творами та вправами, які розвивають ладовий слух і дають змогу вихованцям ансамблів співати багатоголосся.  Це дуже важливо, бо вихованці вчаться слухати та відчувати красу гармонії. А це головне, в створенні професійного вокального колективу.

Форми і методи здійснення освітньої діяльності. Для створення більш професійного рівня виконавства керівник ансамблів використовує різноманітні форми, зокрема,  музичні ігри для малечі, робота в студії звукозапису, вивчення творчості різних виконавців, вивчення різних  сучасних стилів та напрямків в вокальному мистецтві, відвідування вихованцями концертів професійних артистів та участь у власному проекті  - Шоу програма «Soul voise». Вихованці старшої групи, своїм власним прикладом, вчать досягати мети, надихаючи на створення спільних номерів. Саме тому у здобувачів освіти такий несхожий та неповторний стиль. Особливістю є виконання пісень переважно українською мовою. Хотілось зазначити, що аранжування пісень робить особисто Альона Іванівна, тим самим надаючи нового формату пісням. Сучасного та неповторного стилю додає постійна робота над сценічною майстерністю, постановкою номерів. Для завершення цілісного образу до кожного номеру  створюються сценічні костюми, зачіски, футажі.

Застосування інноваційних технологій, форм та методів навчання на заняттях дозволяє створити ефективну систему навчання, виховання та розвитку компетентностей здобувачів освіти, що є одночасно й прогнозованим результатом:

 • формування стійкого інтересу до співу з музичним супроводом та без нього;
 • формування навичок вокального співу (дикція, звукоутворення, артикуляція, співацьке ди­хання);
 • перший виконавський досвід вихованця (соло, в ан­самблі, у групі);
 • уміння передавати у співі музичний образ, використовуючи для цього як співацькі навички, так і засоби музичної виразності: тембр голосу, динаміч­ні відтінки, характер звуку тощо;
 • розвиток почуття впевненості у своїх вокаль­них здібностях, музичної пам'яті, музичного слуху;
 • підвищення само­оцінки пісенно - виконавської діяльності, вміння аналізу­вати спів інших;
 • розвиток найкращих якостей голосу: дзвінкість, легкість, співацький діапазон;
 • сприяння формуванню музичної та співацької культури, накопиченню музично-пісенного репертуару та вмінню його використовувати в повсякденному житті;
 • стимулювання захопленості співом, бажання спі­вати індивідуально, в ансамблі, у хоровому колективі.

Навчально-методичні розробки, участь у фахових конкурсах, семінарах.

Репрезентація  досвіду:  досвід  успішно  репрезентований  на  рівні  міста  й області:

-  пропагування досвіду роботи серед молодих та малодосвідчених педагогів

вокального та інструментального напрямку в рамках методичного об’єднання;

-  представлення  досвіду  роботи  на  методичній  та  педагогічній радах закладу;

-  презентація  досвіду  роботи  під час майстер-класу  в  рамках  міського  проекту «Міські методичні навчання» (модуль «Позашкільна освіта»);

-  презентація  досвіду  роботи  в  рамках  проходження педагогічної практики слухачів курсів ЗОІППО ЗОР «Педагогічні працівники закладів позашкільної освіти»; 

- презентація  досвіду  роботи  на районному етапі Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників закладів позашкільної освіти «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка – 2020» та перемога у обласному етапі конкурсу.

         Але, основним критерієм результативності та ефективності впровадження педагогічного досвіду є високий рівень виконавської майстерності вихованців ансамблів, які є постійними переможцями та лауреатами міжнародних, всеукраїнських та регіональних фестивалів.

Шнуренко А.І. постійно підвищує свій професійний рівень, бере активну участь у методичній роботі області, міста, району та держави.  Приймає участь в майстер-класах з ведучими викладачами, що дозволяє своєчасно обмінюватись досвідом, отримувати нові знання та покращувати досягнення дітей та молоді колективу. Так, протягом навчального року педагог відвідала майстер-класи: «Нові техніки і стилі в вокальному мистецтві» Анастасії Войтюк, співачки, викладача  (м. Дніпро); «Стилізація народних пісень» С. В. Овчарова, доцента кафедри Дніпропетровської академії (м. Дніпро) тощо.

Результати участі педагога та вихованців у проектах, організаційно-масових заходах різного рівня:

         Вихованці ансамблю «Зразкового художнього колективу» «Лілея» та ансамблю бандуристів «Барвиband» є окрасою нашого Запорізького краю, активно виступають на численних урочистих заходах, примножуючи славу рідного краю далеко за межами Запоріжжя.

Протягом 2015-2020 років колективи активно приймали участь у міських, обласних, Всеукраїнських, Міжнародних конкурсах,  фестивалях, де неодноразово ставали переможцями. Так, до своєї скарбнички досягнень колективи поклали низку перемог:

 • ансамбль сучасної української пісні «Лілея»: міжнародних 62 (з них:     Гран – прі - 4, І місць-30, ІІ місць -17, ІІІ місць -11); всеукраїнських 20 (з них: Гран – прі -2, І місць-20, ІІ місць-6, ІІІ місць -2); обласних 9 (з них: І місць -5, ІІ місць -3, ІІІ місць -1);
 • ансамбль бандуристів «Барвиband»: міжнародних 10 (з  них: І місць-9, ІІ місць -1); всеукраїнських 10 (з них: І місць-9, ІІ місць -1); обласних 14 (з них: І місць-5, ІІ місць -7, ІІІ місць - 2).

Як керівника «Зразкового художнього колективу» ансамблю сучасної української пісні «Лілея» та ансамблю бандуристів «Барвиband» Шнуренко А.І. нагороджено грамотами та подяками, а саме: за сумлінну працю, високий професіоналізм оголошено подяку територіального відділу освіти Олександрівського району (2017-2018 н.р., 2018-2019 н. р.), з нагоди 20-річчя творчої діяльності – Почесною грамотою територіального відділу освіти Олександрівського району (2019); за сумлінну працю, високий рівень професійної майстерності, створення оптимальних умов для навчання та виховання підростаючого покоління у 2018-2019 н.р. грамотою департаменту освіти і науки Запорізької міської ради  (05.05.2019) та премією міського голови - 2019; за високий професіоналізм та особистий внесок у розвиток позашкільної освіти Запорізької області, залучення учнівської молоді до відродження, збереження національної культури – нагороджена грамотою департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (28.12.2016, 22.05.2017) тощо.

 

Категорія: Педагогічна майстерня | Додав: Centr_Tvorchosti (12.12.2019)
Переглядів: 286 | Рейтинг: 10.0/10
Всього коментарів: 0
avatar