IX Міська виставка педагогічних технологій - Народний танець – дієвий засіб національно-патріотичного виховання молоді

ПОСИЛАННЯ НА МАТЕРІАЛИ

(дивитися тут ↑)

 

 

Анотація досвіду для участі у ІX Міській виставці

Номінація «Нова українська школа: виховання і розвиток»

Секція «Позашкілля»

Методична розробка

«Народний танець - дієвий засіб національно-патріотичного вихованння молоді»

 

 

img ПІБ учасника: Вершняк Тетяна Савеліївна, керівник зразкового художнього колективу ансамблю народного танцю «Стожари»

Повна назва закладу: заклад позашкільної освіти  «Центр творчості дітей та юнацтва Олександрівського району» територіального відділу освіти Олександрівського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, директор – Різниченко Яна Станіславівна, адреса закладу: м. Запоріжжя, вул. Поштова, 57а, тел.764-47-68, E-mail: govtnzentr@ukr.net

Провідна педагогічна ідея досвіду: розробка та впровадження дієвої моделі формування національної свідомості вихованців засобами народної хореографії.

Обґрунтування актуальності та перспективності: серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають громадянсько-патріотичне, духовно-моральне, військово-патріотичне виховання як основні складові національно-патріотичного виховання, як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть розвиток держави як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін та до виконання обов'язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України. Таким чином виникла проблема дослідити особливості українського народного танцю, як засіб національно-патріотичного виховання молоді та висвітлити практичне втілення формування національно-патріотичного вихованців в ансамблі народного танцю «Стожари».

Науково-теоретична база: Закони України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Стратегія національно-патріотичного виховання, Державна національна програма «Освіта». Теоретико-методологічними засадами методичної розробки є наукові роботи О. Вишневського, О. Гевко, М. Стельмаховича, М. Щербаня, О. Стьопіної, Т. Шклярової О. Голдрич, В.Марущак, Ю. Марко, Б.Стасько тощо.

Стислий виклад змістовного наповнення: за інноваційним потенціалом – комбінаторна. В основі роботи лежить національна концепція побудови програми ансамблю. Використання народного хореографічного мистецтва, як засобу формування не тільки естетичної і фізичної досконалості, а й загального розвитку повноцінного громадянина суспільства. Використання у національному вихованні джерел народної творчості створює ґрунт, який максимально відповідає завданню розвитку творчої, інтелектуальної особистості, спроможної до самостійного мислення, плідної творчої праці. Робота присвячена плануванню виховного процесу, пошуку нових підходів у вихованні, які відповідали б потребам розвитку, сприяли формуванню соціально-активної і національно-свідомої особистості, здатної до саморозвитку і самовдосконалення. Засвоєння хореографічного матеріалу та його осучаснення ми вважаємо не тільки у поєднанні вивчення танцювальних рухів, а й у вивченні історії хореографічного мистецтва, історії костюму, історії музики. Реалізація компетентнісного, особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів у навчанні стає можливою завдяки використанню різноманітних форм і методів роботи, які розкрито у даній роботі.

Результативність впровадження досвіду: на наш погляд, процес хореографічної діяльності може значною мірою вплинути на патріотичне виховання дитини, якщо будувати його на основі культурологічного принципу, який включає чуттєвість як сукупність емоційних відчуттів, готовність дитини до виконавчої творчості. При цьому можливе активне залучення вихованців до культурних цінностей, а також підведення дітей до визначення місця національної культури у світовій. З огляду на це особливого значення набуває інтеграція інтелектуального, особистого та діяльного компонентів у процесі патріотичного виховання формування чуттєвого, емоційного ставлення дитини до мистецтва, а також підготовка педагога до забезпечення такої спрямованості педагогічного процесу. Отже, систематичні спостереження та спілкування з дітьми підтвердили вже зроблений нами висновок, що у дітей шкільного віку спостерігається справжній інтерес до народної хореографії. Цей факт є і причиною інтересу до національних хореографічних традицій. Тільки маючи знання про народні традиції, звичаї, а також відповідні танцювальні навички, можна сформувати у здобувачів освіти національну свідомість.

Репрезентація досвіду: методична розробка затверджена методичною радою позашкільного навчального закладу «Центр творчості дітей та юнацтва Олександрівського району» (протокол № 2 від 29.11.2019), схвалена на засіданні педагогічної ради (протокол № 4 від 11.12.2019).

Категорія: Педагогічна майстерня | Додав: Centr_Tvorchosti (24.12.2019)
Переглядів: 129 | Рейтинг: 10.0/10
Всього коментарів: 0
avatar