img

Заступник директора з навчально-методичної роботи ШРАМКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА - координує всі форми методичної роботи, прогнозує шляхи та перспективи розвитку, здійснює інформаційну діяльність

 
img

Методист першої категорії ЧЕКУЛАЄВА МІЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА - здійснює методичну допомогу педагогічним працівникам позашкільного навчального закладу, організовує методичні заходи, сприяє участі у них педагогічних працівників

 
img

Методист першої категорії ХОЛОДІЙ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ - здійснює методичну допомогу педагогічним працівникам позашкільного навчального закладу, організовує методичні заходи, сприяє участі у них педагогічних працівників

 

 

 

ПРОБЛЕМНА ТЕМА НА 2019 – 2024 РОКИ

Розвиток наскрізних вмінь учасників освітнього процесу, з метою формування ключових компетентностей згідно Концепції Нової української школи

 

Пріоритетні завдання діяльності на 2020-2021 навчальний рік

Мета: позашкілля як виховання успішних людей. Створення власного бренду з метою популяризації Позашкільного навчального закладу «Центр творчості дітей та юнацтва Олександрівського району» м. Запоріжжя.

Завдання та перспективні напрямки діяльності на 2020-2021 навчальний рік:

 • розширення спектру послуг, орієнтованих на професійне самовизначення вихованців;
 • збереження та розширення мережі творчих об’єднань відповідно до потреб вихованців та їхніх батьків;
 • посилення конкурентоспроможності, створення позитивного іміджу;
 • модифікація освітньої системи закладу;
 • підвищення професійної майстерності педагога ЗПО в умовах ринкових відносин: керівник гуртка - високодосвідчений, конкурентноспроможній, компетентний професіонал-підприємець, який володіє глибокими  педагогічними знаннями, надбаннями національної та світової  культури, здатний до роботи в нових умовах;
 • заохочення інвестицій (фандрейзингова діяльність);
 • встановлення та розширення партнерських зв’язків з іншими навчальними закладами, науковими установами, громадськими організаціями;
 • поглиблення всеукраїнського, міжнародного співробітництва з питань розвитку позашкільної освіти;
 • виховання у здобувачів освіти патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй і народів;
 • створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів;
 • здобуття учнями, вихованцями, слухачами первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для їхньої соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності;
 • формування у вихованців, учнів і слухачів свідомого й відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих, навичок безпечної поведінки;
 • задоволення освітньо - культурних потреб вихованців, учнів і слухачів, які не забезпечуються іншими складовими структури освіти;
 • задоволення     потреб    вихованців,   учнів    і    слухачів    у  професійному самовизначенні і творчій самореалізації;
 • організація дозвілля вихованців, учнів і слухачів, пошук його нових форм; профілактика бездоглядності, правопорушень;
 • здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи;
 • модернізація та оптимізація матеріально-технічної бази закладу.