Гурток "Спортивна акробатика" ансамблю сучасного танцю