Аналіз методичної роботи за 2017-2018 навчальний рік

 

         Протягом 2017-2018 навчального року робота методичної служби ПНЗ «ЦТДтаЮ Олександрівського району» була націлена на виконання заходів щодо сприяння підвищенню професійної майстерності педагогів закладу, одержанню знань, умінь та навичок у навчанні, вихованні й розвитку гуртківців.

Управління освітнім  процесом здійснювала педагогічна рада. Впродовж навчального року проведено 4 засідання, метою яких було забезпечення колегіального управління позашкільним навчальним закладом,  реалізація основних напрямків освітньої діяльності ПНЗ «ЦТДтаЮ Олександрівського району», сприяння зростанню фахової компетенції педагогів та удосконаленню освітнього процесу з урахуванням нових тенденцій в освіті. Під час засідань розглядалися основні  питання організації  освітнього  процесу  та  розвитку  закладу, а саме: формування основ здорового способу життя у контексті розв’язання проблеми здоров’язбереження учасників освітнього процесу; шляхи реалізації Концепції національно - патріотичного виховання дітей та молоді в колективах гуртків ПНЗ «ЦТДтаЮ Олександрівського району»; використання педагогами в освітньому процесі сучасних методів і прийомів навчання й виховання,  освітніх технологій; організація масових заходів, стимулювання творчого зростання вихованців; атестація як важливий чинник  підвищення професійної компетентності  педагогів, формування ефективної системи  їх роботи тощо.

Загальну  координацію всіх методичних підрозділів виконувала методична рада, на засіданнях якої розглядалися питання програмно-методичного забезпечення освітнього процесу, його оновлення  та удосконалення; визначенням змісту, форм і методів підвищення професійної майстерності педагогів; схвалення досвіду роботи  керівників гуртків; участі педагогів закладу в творчих та професійних конкурсах;  планування  роботи закладу на  новий  навчальний рік тощо.                                       

З метою формування професійної компетентності педагогів згідно сучасних вимог до освіти в закладі функціонували методичні об’єднання за напрямами роботи:  декоративно-образотворчий, хореографічно-театральний, вокально-інструментальний, спортивно-оздоровчий. Протягом навчального року робота носила навчально-практичний, методичний та пізнавальний характер, сприяла підвищенню рівня компетентності керівників гуртків щодо вирішення завдань Закона України «Про освіту», «Про позашкільну освіту».

Одним з пріоритетних завдань закладу у 2017-2018 н.р. було створення умов для розвитку та самореалізації учасників освітнього процесу як громадянина України. В рамках реалізації Плану заходів щодо виконання Програми розвитку та функціонування української мови в Запорізькій області в закладі запроваджено освітній проект «Українська мова – модна та драйвова!».  Першим етапом, з метою покращення інформованості дітей та молоді з питань функціонування та розвитку української мови, культури була запроваджена на сайті ПНЗ «Центр творчості дітей та юнацтва Олександрівського району» та в соціальних мережах літературно-інформаційна сторінка «Українська мова – модна та драйвова!». Заслуговує на увагу організація, проведення трьох засідань методичних посиденьок «Формування граматичної правильності мовлення у педагогічних працівників» (методист Гранд М.А.) та проведення освітнього арт - пікніку «Як у нас у Запоріжжі» до Міжнародного дня української мови. Цікавинкою цього навчального року було завдання для педагогів зробити допис з фото чи відео, з тим як вони цікаво впроваджують українську мову у себе на заняттях та розмістити в соціальних мережах з хайштеком #ГРАнд_челендж.  Найцікавіші ігри з вивчення та популяризації української мови увійшли до методичного посібника.

Законом України «Про освіту», «Про позашкільну освіту» зазначені завдання, серед яких  велика увага приділяється формуванню здорового способу життя дітей та молоді. Саме тому було розроблено Концепцію розвитку закладу позашкільної освіти як закладу сприяння здоров’ю (як фізичного так і духовного, соціального та психічного). Першим етапом впровадження Концепції постало відкриття дитячої фітнес-зони в рамках проекту «Фіткросики» (за адресою вул. Фортечна, 45). Для якісного проведення занять з дитячого фітнесу фітнес-зона поповнилася: TRX- петлями, фітболами, степплатформами, подушками-балансирами, латексними стрічками-еспандерами, гантелями, медболами, м’ячами  для пілатесу, масажними килимками, траверсною стінкою, гімнастичними матами, швидкісними драбинами, килимками для фітнесу, скакалками, м’ячами для самомасажу тощо. В рамках реалізації освітнього проекту  «Формування основ здорового способу життя у контексті розв’язання проблеми здоров’язбереження учасників освітнього процесу» та з метою поглиблення, закріплення знань про сучасні вимоги до організації та проведення оздоровчих заходів з дітьми педагогів, адміністрацією проведено педагогічну раду «Випуск журналу», а  «Освітянські арабески. «Креативність розвиває рухова діяльність» надали заряд позитиву керівникам гуртків декоративно-прикладного відділу. Практичні вправи, запропоновані методистом Чекулаєвою М.В., стали невід’ємною частиною перерв між заняттями з вихованцями. Також, з метою популяризації здорового способу життя, в червні реалізовано соціально-оздоровчий проект «Фестиваль з дитячо-юнацького фітнесу «Fitness-Z» для дітей віком від 4 до 18 років.

          На виконання  річного плану ПНЗ на 2017-2018 н.р. в листопаді проведено тематичну перевірку «Забезпечення належних умов роботи у гуртках ПНЗ щодо збереження та зміцнення здоров’я дітей під час освітнього процесу». Під час перевірки були переглянуті заняття:

 1. Гуртка східних єдиноборств «Карате JKS»  (керівник гуртка Поволоцький В.М.).
 2. Гуртка ЗФП (керівник гуртка Холодій О.В.).
 3. Гуртка «Креативне рукоділля» (керівник гуртка Кретова Л.А.).
 4. Гуртка «Чарівна Леді» (керівник гуртка Агєєва В.В.).

Для ефективного розв’язання питань щодо організації роботи з дітьми та молоддю в кабінетах створені належні умови з формування, збереження та зміцнення здоров’я дітей,  додержання  режиму  рухової  активності: учбово-матеріальна  база  укомплектована  стандартним  і  нестандартним  інвентарем  та  обладнанням, яке  правильно  розміщене,  з  урахуванням  віку  дітей, антропометричних  показників, відповідає  естетичним  та  педагогічним  вимогам, нормам  техніки  безпеки. Випадків  дитячого  травматизму  у  2017 році  в  гуртках  не  зареєстровано.  В  приміщеннях  дотримується   температурний, повітряний, санітарно-гігієнічний режими.

В ході перевірки було встановлено, що  для  проведення  занять з гуртківцями педагогами створюються  санітарно-гігієнічні  умови, забезпечується  наявність  спеціального  обладнання, його кількість, якість, доцільність розташування та  використання  в  процесі  заняття. Керівники гуртків використовують методичні  прийоми (словесні, наочні, практичні).

Перегляд  та аналіз  занять  гуртка східних єдиноборств «Карате JKS»  (керівник гуртка Поволоцький В.М.) та гуртка ЗФП (керівник гуртка Холодій О.В.) показав, що педагоги  методично  правильно  проводять  заняття, дотримуються  структурної  частини, моторна  щільність  підвищується  поступово, фізичні  навантаження по об'єму  відповідають  фізичним  можливостям  дітей, рівень  навантаження  дозується, продумуються  способи  організації  дітей  (використовується груповий  спосіб  організації  та  доцільно    поєднується  з  поточним, фронтальним). Обладнання та інтер’єр спортивних залів відповідає вимогам, що дає змогу раціонально використовувати його в роботі з дітьми різних вікових категорій та різних рівнів фізичного розвитку.

Педагогами перевірених гуртків «Креативне рукоділля» (керівник гуртка Кретова Л.А.) та «Чарівна Леді» (керівник гуртка Агєєва В.В.) плануються  профілактичні  заходи  для  охорони  зору  дітей, психогімнастика,  спрямована  на  удосконалення  навичок  керування  емоційними  процесами. Для  запобігання  перевтоми, підвищення  працездатності  та  подальшої  активізації  діяльності,  керівники гуртків  керуються інтересами дітей.

         Задля вивчення стану національно-патріотичного виховання проведено тематичний контроль «Стан реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді в колективах гуртків ПНЗ «ЦТДЮ Олександрівського району». У ході контрольно – аналітичної діяльності з’ясовано результативність роботи щодо організації національно-патріотичного виховання в колективах гуртків спортивно-оздоровчого, художньо-естетичного напрямку: «ЗФП», «Фіткросики», «Кікбоксінг-формс», «Карате-JKS», «Діксі», «Стожари», «Петриківський розпис», «Гончарики», «Креативне рукоділля», «Дивониточка», «Чарівна леді» та студії образотворчого мистецтва «Веселий пензлик». Під час перевірки, було з’ясовано, що педагоги будують доброзичливі, теплі, приязні стосунки з вихованцями, які базуються на довірі один до одного, взаємоповазі. У своїй роботі використовують особистісно-орієнтований підхід до дітей, інтерактивні методи і прийоми. Керівники гуртків добре вивчили матеріали Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, де чітко окреслено основні засади, цілі, напрямки, зміст, форми та методи громадянського виховання, які цілеспрямовано та ефективно забезпечують процес розвитку та формування громадянина, тобто особистості, в якій гармонійно поєднується високі моральні чесноти: громадянська зрілість, патріотизм, почуття обов’язку та відповідальності перед суспільством, Батьківщиною. Педагоги передусім розвивають емоційну сферу дітей, закладають основи моральності, допомагають відчути єдність всього живого на землі. Знання, які керівники гуртків дають вихованцям, базуються на духовному та моральному досвіді кожної дитини.

Згідно річного плану роботи ПНЗ протягом лютого 2018 року проводився фронтальний контроль впровадження в освітній процес сучасних інформаційно-комунікативних технологій керівниками гуртків. З метою вивчення питання щодо вдосконалення педагогами форм роботи під час навчально-виховного процесу було проведено опитування завідуючих відділами ПНЗ.

Аналіз інформації, отриманої від завідуючих відділами, показує, що керівники гуртків володіють поняттями та уявленнями про сучасні інформаційно-комунікативні технології, але дуже мало використовують на заняттях.

В ансамблі народного танцю «Стожари» педагог використовує відеосупровід для наочного сприйняття вихованцями нового матеріалу та демонстрації найкращих зразків класичної хореографії. Керівники гуртка «Фортепіано та музична творчість» Білоконь В.І. та Білоконь В.О. на заняттях разом з вихованцями переглядають відео, на яких різні люди грають один і той самий музичний твір, та роблять порівняльний аналіз. Також діти отримують домашнє завдання знайти відомості про автора, про музичний твір, який вихованець наразі вивчає, переглянути історію його створення. Це активізує пізнавальну діяльність гуртківців, та вчить самостійно здобувати та переробляти інформацію, робити висновки. Керівник Кремерова О.В. на своїх заняттях використовує ІКТ в якості подання нового матеріалу, пошуку нових робіт для вихованців. Більшість занять студії ед’ютейнмент освіти побудовано з  використанням ІКТ, керівники та педагоги студії використовують в своїй діяльності нові методики та прийоми, що сприяють підвищення рівня засвоєння поданого матеріалу. Також в структурному підрозділі за адресою Гоголя, 155 впроваджуються медіабрейки між заняттями. Завдяки інноваційним компонентам на заняттях створюються комфортні умови для навчання, умови для вирішення творчих завдань, умови для розвитку рефлексивних здібностей, оволодіння засобами саморегуляції, самовдосконалення. Таким чином, педагоги готують підґрунтя для самонавчання та саморозвитку вихованців гуртків.

Однією з форм інноваційних методичних технологій є проектна діяльність. В цьому навчальному році було приділено багато уваги  грантовим  та освітнім проектам. Так у 2017-2018 н.р. за напрямком національно-патріотичного виховання реалізовано проекти для дітей, а саме:

- проект національно-патріотичного виховання «Я люблю своє місто», керівник проекту Гранд М.А.(дія проекту з 25 серпня 2015 року по 31 вересня 2018 року);

- медіа-проект «ЦТВ», керівник проекту Гранд М.А. (проект діє з жовтня 2015 року). В рамках проекту «Я люблю своє місто» з вихованцями, які займаються в гуртках декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва, було проведено заключний етап в підготовці відео-ролика  «Ожившая память». Робота вихованців в стилі, коли старі фотокартки з’єднуються с реальними місцями та робиться одне фото. На одному фото об’єднується минулий і теперішній час. Відео було розповсюджено по всіх структурних підрозділах.

Подано грантові проекти  на конкурс соціальних проектів «Ми – це місто»:

 - «Обдарована молодь» - удосконалення матеріально-технічної бази, створення додаткових можливостей для вихованців ансамблю сучасної української пісні «Лілея» та гуртка бандуристів «Барвіночок»;

- «Освітлене майбутнє» - впровадження енергоощадної та енергоефективної системи освітлення в структурних підрозділах ПНЗ «ЦТДтаЮ Олександрівського району»;

- «Новий стандарт» - удосконалення освітнього простору згідно стандартам НУШ.

Протягом навчального року дуже плідною була співпраця з закладами післядипломної, вищої, загально-середньої, позашкільної, середньо-спеціальної та дошкільної освіти. Педагоги приймали участь у тренінгах, семінарах, майстер-класах (ЗОІППО, КПУ, ЗЗСО); брали участь та залучали до власних івентів фахівців (ЗОІППО, КПУ, ЗНТУ, ЗГЕК ЗДІА) та  вихованців колективів ЗЗСО, ЗДО, ЗПО.     

 1. Участь у ІІ міському фотоконкурсі «Життя в жовто-блакитних кольорах» (Чекулаєва М.В., Шрамко Н.М., Холодій О.В., Агєєва В.В., Поволоцький В.М., Мироненко В.Б.  - участь).
 2. Участь у І етапі  Всеукраїнського  конкурсу  рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти (Чекулаєва М.В. – член експертної комісії обласного етапу, Шрамко Н.М., Кремерова О.В. - учасники).
 3. Участь у 8-му Всеукраїнському конкурсі на кращий веб-сайт закладу освіти (Шрамко Н.М., Степанова А.М.- участь).
 4. Участь у ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (Чекулаєва М.В., Холодій О.В., Мироненко В.Б. – участь).
 5. Участь у Методичному Фестивалі «Досвід, пошук, інновації» (Чекулаєва М.В., Шрамко Н.М. – майстер-клас).
 6. Участь у Міському проекті «Управлінська сотня кадрового резерву» (Чекулаєва М.В. - участь).
 7. Участь у Проекті «Міські методичні навчання» (Гранд М.А., Сенченко Ю.М., Чекулаєва М.В., Шрамко Н.М., Холодій О.В. - навчання).
 8. Участь у Міському тренінгу «Сімейні цінності» (Гранд М.А. - тренер).
 9. Участь у Міському конкурсі соціальної реклами «Збережемо майбутнє молоді!» (Шрамко Н.М., Гранд М.А. - участь ).
 10. Участь в Обласній Виставці «Освіта Запорізького краю» (Гранд М.А., Сенченко Ю.М. – лауреати ІІІ ступеню).
 11. Участь у Міському екологічному Місячнику «Краса Землі моєї» (Агєєва В.В. - дипломант).

12. Участь у VIII Міській виставці педагогічних технологій (Гранд М.А. – ІІІ місце, Сенченко Ю.М., Чекулаєва М.В., Шрамко Н.М., Холодій О.В. - участь).

13. Публікація в фаховому журналі «Здоров’я та фізична культура» (видавництво «Шкільний світ») навчальної програми гуртка з дитячого фітнесу «Фіткросики» (Чекулаєва М.В., Шрамко Н.М.).

Разом з тим, залишається проблемним питанням щодо презентації та реклами гуртків на сайті навчального закладу, розвитку матеріально-технічної бази, за рахунок роботи з меценатами та грантовою діяльністю.  Керівникам гуртків також  необхідно звернути увагу такому напряму діяльності як самоосвіта. Аналіз результатів показав, що у 85 % педагогів відсутні такі складові діяльності як участь у професійних конкурсах, виставках-ярмарках та видавнича діяльність (Додаток 1).