...

1.1. Повна назва позашкільного навчального закладу: Позашкільний навчальний заклад «Центр творчості дітей та юнацтва Олександрівського району» Запорізької міської ради Запорізької області.

1.2. Скорочена назва позашкільного навчального закладу: ПНЗ «ЦТДтаЮ Олександрівського району».

1.9. Головною метою діяльності ПНЗ «ЦТДтаЮ Олександрівського району» є реалізація права громадян на здобуття позашкільної освіти та організація дозвілля дітей та молоді у позаурочний час.

1.10. Головними завданнями ПНЗ «ЦТДтаЮ Олександрівського району» є:

- забезпечення реалізації прав громадян на навчання і виховання у позаурочний та позанавчальний час;

- виховання громадян України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання у дітей та підлітків поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- розвиток особистості вихованця, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права вихованців на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя вихованців, учнів і слухачів, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей та підлітків;

- створення умов для всебічного розвитку дітей та молоді;

- здійснення навчально-виховної, інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.

1.14. Мова навчання у ПНЗ «ЦТДтаЮ Олександрівського району» - українська мова.

2.9. Вихованцями, учнями і слухачами можуть бути діти, підлітки, юнацтво, учнівська та студентська молодь віком від 4 до 21 року.

2.10. ПНЗ «ЦТДтаЮ Олександрівського району» організовує роботу з учнями, вихованцями та слухачами протягом календарного року. Навчальний рік розпочинається 1 вересня поточного року і закінчується 31 травня наступного року. Комплектування гуртків, секцій, творчих об'єднань здійснюється у період з 1 по 15 вересня, який вважається робочим часом керівника творчого об'єднання, гуртка, секції. У канікулярні і святкові дні заклад працює за окремим планом, затвердженим директором.

2.19. Під час канікул ПНЗ «ЦТДтаЮ Олександрівського району» організовує різноманітну роботу з учнями та батьками, створює умови для повноцінного дозвілля та відпочинку, у тому числі гурткові, секційні заняття з постійним та перемінним складом учнів, вихованців та слухачів, концертні поїздки, екскурсії, походи, експедиції, мандрівки, змагання тощо. В літній час ПНЗ «ЦТДтаЮ Олександрівського району» має право відкривати профільні табори та туристичні бази для учнів, вихованців, слухачів.

3.1. Учасниками освітнього процесу у ПНЗ «ЦТДтаЮ Олександрівського району» є:

- вихованці, учні, слухачі;

- директор, заступники директора;

- педагогічні працівники, практичний психолог, методисти, культорганізатор, завідуючі відділами, інші спеціалісти, залучені до освітнього процесу;

- батьки, або особи, які їх замінюють;

- представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь у освітньому процесі.

...

За статутом