img
img
Хореографічний напрям
img
Декоративно-образотворчий напрям
img
Вокально-інструментальний напрям
img
Спортивно-оздоровчий та соціально-реабілітаційний напрям

Про заклад

Головною метою діяльності ПНЗ «ЦТДтаЮ Олександрівського району» є реалізація права громадян на здобуття позашкільної освіти та організація дозвілля дітей та молоді у позаурочний час.

Головними завданнями ПНЗ «ЦТДтаЮ Олександрівського району» є:
- забезпечення реалізації прав громадян на навчання і виховання у позаурочний та позанавчальний час;
- виховання громадян України;
- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
- виховання у дітей та підлітків поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;
- розвиток особистості вихованця, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
- реалізація права вихованців на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя вихованців, учнів і слухачів, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей та підлітків;
- створення умов для всебічного розвитку дітей та молоді;
- здійснення навчально-виховної, інформаційно-методичної та організаційно- масової роботи.

Адміністрація